Insecten kunnen hout als voedselbron of als verblijfplaats gebruiken, dit kan leiden tot ernstige schade aan de constructie van uw woning of bedrijfspand

Houtaantasters ongedierte NL

Schade door Houtaantasters

Houtaantasters zijn insecten, waarvan de larven grote schade aan kunnen richten aan allerlei soorten hout, zoals houten balken, meubels, schuren, manden, etc. Te denken hierbij valt aan de larve van de houtworm, die wel 3 jaar in hout kan leven en daarbij aanzienlijke schade aan kan richten. Ook boktorren komen veelvuldig voor in ons land en richten veel schade aan. Ongediertebestrijding NL kan u hiermee helpen.

Verschillende soorten houtaantasters

Er zijn verschillende soorten kevers en torren die vallen onder de verzamelnaam houtaantasters, zoals houtwormkevers, heipaalkevers, spinthoutkevers en de bekende boktor. Al deze houtaantasters kunnen flinke schade veroorzaken door hun vraatzucht. Daarmee zorgen de houtaantasters voor verlies van de sterkte van de aangetaste objecten. Meer informatie over de boktor leest u hier  https://nl.wikipedia.org/wiki/Boktorren

Houtaantastende schimmels

Onder de verzamelnaam houtaantasters vallen niet alleen bovengenoemde kevers en torren, maar er zijn ook schimmels die tot de houtaantasters behoren. Zo is de huiszwam een veelvoorkomende schimmel in Nederland in gebouwen met verwerkt hout (bijvoorbeeld balken, vloerdelen) en een luchtvochtigheid van 20 % of hoger. De huiszwam bestrijden is niet zelf mogelijk, dus neem daarvoor altijd contact op met een erkende bestrijder. Naast bestrijding zal ook gekeken moeten worden hoe de oorzaak weggenomen kan worden en de luchtvochtigheid onder de 15 % te krijgen is. Een andere bekende schimmel die tot de houtaantasters behoort is de kelderzwam. In gebouwen kunnen deze schimmels tot enorme schade leiden.

Ongediertebestrijding NL helpt

Denkt u dat u last heeft van houtaantasters? Heeft u schimmels aangetroffen? Weet u niet wat voor plaagdieren u plagen? Wilt u meer informatie over het weren van ongedierte? Heeft u een bedrijf en bent u op zoek naar een servicegerichte bestrijder? Neem dan contact op met Ongediertebestrijding NL via mail/app/telefoon/onze contactpagina https://www.ongediertebestrijdingnl.nl/contact/

Last van houtaantasters?

  • Hoge nood? Wij komen zo snel mogelijk!

  • Kom direct af van houtaantasters

  • 06-33023506

  • info@ongediertebestrijdingnl.nl