Logo
IPM logo 2024

Over ons: Ongediertebestrijding NL

Ongediertebestrijding NL helpt u snel van uw ongedierte af! Met een ruime ervaring in de preventie en bestrijding van ongedierte bent u bij ons aan het juiste adres. Na jarenlang in de ongediertebestrijding te hebben gewerkt, ben ik begonnen met mijn eenmanszaak; Ongediertebestrijding NL. Hierdoor kan ik meer de tijd nemen om u op een prettige manier te helpen en samen te kijken naar de beste duurzame oplossing. De bestrijder is in het bezit van alle benodigde papier – het EVM vakbekwaamheidsdiploma en het VCA. De klant kan hier ten alle tijden naar vragen. 

Service

Ongediertebestrijding NL heeft service en klantgerichtheid als kernwaarden. We denken mee met de klant en kijken wat wenselijk en haalbaar is. Zowel qua tijd, als qua kosten. We proberen vooraf zo goed mogelijk in te schatten wat de kosten zijn en zorgen ervoor dat er geen verrassingen op de factuur staan. Uiteraard lost de expert van Ongediertebestrijding NL de overlast van ongedierte op. Daarnaast kijkt hij ook altijd hoe dit in de toekomst te voorkomen is.

Certificaat KPMB

Daarnaast voldoet Ongediertebestrijding NL aan de hoge eisen van het KPMB rondom de IPM-werkwijze en zijn we in bezit van het certificaat IPM-Knaagdierbeheersing. Alleen erkende bedrijven, die onafhankelijk zijn getoetst mogen deze integrale aanpak uitvoeren.

Een overzicht van het register met deze erkende bedrijven kunt u hier vinden https://www.kpmb.nl/register/zoek-een-deelnemer?s=3

Ongediertebestrijding NL is er trots op dat we dit certificaat hebben behaald!

Ongediertebestrijding NL

Wilt u meer weten over Ongediertebestrijding NL? Heeft u vragen over ongedierte of wering hiervan? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ons. Ongediertebestrijding NL is 7 dagen per week telefonisch bereikbaar, maar ook via whatsapp, mail, Google of het contactformulier:  https://www.ongediertebestrijdingnl.nl/contact/

Nog meer over ons? We zijn ook te vinden op facebook https://www.facebook.com/ongediertebestrijdingnlhelpt

Verder lezen over Ongediertebestrijding NL en ongedierte? Check onze blogs: https://www.ongediertebestrijdingnl.nl/nieuws/

Werkwijze – Plan van aanpak Ongediertebestrijding NL

Ongediertebestrijding NL conformeert zich, in samenwerking met de opdrachtgever aan het toepassen van de actuele regel- en wetgeving van Integrated Pest Management (IPM).

De bestrijdingstechnicus van Ongediertebestrijding NL is (naast zijn vakbekwaamheid) in bezit van het certificaat IPM- Knaagdierbeheersing. De bestrijder is vakbekwaam en werkt constructief samen met de opdrachtgever en maakt heldere afspraken over weringsmaatregelen en de noodzaak daarvan.

Onze werkwijze hiervoor staat hieronder beschreven.

Werkwijze Ongediertebestrijding NL:

  • Introductiegesprek

Tijdens het introductiegesprek bespreekt Ongediertebestrijding NL de reden van inschakeling door de opdrachtgever. We bespreken onze werkwijze (IPM-knaagdierbeheersing) en daarbij wijzen we op het belang en het doel van samenwerking met de opdrachtgever. Beide partijen dragen verantwoordelijkheid voor deze samenwerking! Als de opdrachtgever de offerte ondertekent, wordt dit gezien als opdrachtbevestiging en instemming hiermee.

  • Risico-inventarisatie

Bij het ontvangen van de opdrachtbevestiging starten we met het aanmaken van een account voor Pestscan, het digitale logboek. De klant heeft ten alle tijde hiertoe toegang en inzage. De opdrachtbevestiging is hierin terug te vinden, evenals onze werkwijze, vakbekwaamheid, certificering IPM, veiligheidsinformatiebladen en andere documenten.

Daarna starten we bij nieuwe opdrachtgevers met het uitvoeren van een inspectie. Deze is terug te vinden in het digitale logboek van Pestscan. Tevens voeren we jaarlijks een risico-inventarisatie uit volgens het HIK. De aanbevelingen vanuit de inspectie en risico-inventarisatie, zijn terug te vinden in Pestscan.

Bij alle reeds lopende opdrachtgevers is de inspectie uitgevoerd (maar dus niet direct bij de start). Bij aflopende contracten van voor de IPM werkwijze, wordt een volledig nieuwe (en expliciete) opdrachtbevestiging aangeboden volgens de IPM-knaagdierbeheersing. De in de tussentijd toegepaste werkwijze past al wel binnen de IPM-regelgeving, maar deze klanten hadden nog een oud format contract. Daarna volgt de werkwijze zoals hieronder beschreven.

  • Strategie

Aan de hand van de uitgevoerde risico-inventarisatie en inspectieronde wordt een strategie bepaald en besproken met de opdrachtgever. Afhankelijk hiervan wordt bepaald of monitoring en habitat management voldoende is voor het managen van de plaagdieren. Indien alleen weringsmaatregelen niet voldoende effectief zijn, wordt een niet-chemische bestrijding ingezet. Mocht blijken dat dit ook niet voldoende effect geeft, dan zal een chemische bestrijding ingezet moeten worden (altijd in combinatie met habitat management!). Ook in geval van een noodsituatie kan het noodzakelijk zijn om direct een chemische bestrijding in te zetten (in combinatie met habitat management en niet-chemische bestrijding). Vanaf het moment dat biociden worden ingezet wordt de frequentie van de inspecties minimaal verhoogd volgens de voorschriften van de toegepaste biociden. De strategie en de punten ter verbetering voor habitat-management staan beschreven in de werkverslagen in Pestscan en worden bij ieder werkbezoek besproken en ondertekend door de opdrachtgever.

  • Uitvoering strategie

De opdrachtgever is met het aangaan van het contract gehouden aan het meewerken met het uitvoeren van monitoring en habitat management zoals aangegeven in het digitaal logboek. Mocht de opdrachtgever hier geen gehoor aangeven, dan zal er pertinent niet overgegaan kunnen worden op chemische bestrijding. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de opdrachtgever.

De bestrijdingstechnicus brengt na ieder bezoek verslag uit aan de opdrachtgever. De werkverslagen en punten van aanbeveling rondom wering staan beschreven in het logboek en worden tevens besproken. Na ieder werkbezoek ondertekent de opdrachtgever.

Tevens staan alle controlepunten en het monitoren beschreven in het digitaal logboek. Hierbij is de bestrijder alert op verminderde werking en mogelijke resistentie in ratten en/of muizen tegen de middelen op basis van de door het CTGB aangewezen stoffen. Dit wordt registreert in Pestscan en doorgegeven aan de toelatingshouder van deze middelen als er een melding nodig is.

Mocht het nodig zijn om de werkwijze aan te passen dan bespreekt en registreert de bestrijdingstechnicus dit altijd met de opdrachtgever. Bij ieder werkbezoek wordt geëvalueerd of de gekozen werkwijze nog passend en voldoende effectief is.

  • Tijdspad

De frequentie van de controleronde wordt in overleg vastgesteld en tevens vastgelegd in het digitaal logboek. Mocht er ondanks de wering, monitoring en niet-chemische bestrijding toch overgegaan moeten worden op chemische bestrijding, dan wordt hieraan altijd een termijn verbonden en vastgelegd in het logboek. De chemische bestrijdingsmaatregelen worden altijd tot een minimum beperkt, maar kunnen worden verlengd indien noodzakelijk. Bij ieder werkbezoek wordt kritisch bekeken en geëvalueerd of er teruggeschakeld kan worden naar niet-chemische bestrijdingsmaatregelen. Na het beëindigen van de chemische bestrijdingsmaatregelen zijn er tenminste 10 kalenderdagen waarop we ons beperken tot het inzetten van niet-chemische bestrijding. Pas na deze periode kan, indien strikt noodzakelijk, weer worden opgeschaald naar chemische bestrijdingsmaatregelen.

  • Plattegrond

In het digitaal logboek zijn de plattegronden van de locatie terug te vinden. Hierop staan alle controlepunten (meetpunten) weergegeven.

Ik ben een ZZP’er en kan daardoor extra scherpe prijzen bieden tegen hoge kwaliteit. Service staat hoog in het vaandel; in Culemborg en omstreken betaalt u geen voorrijkosten. Mijn werkgebied bestaat voornamelijk uit Utrecht, Culemborg, Houten, Vianen, Nieuwegein en omgeving.

Culemborg

VCA Gecertificeerd

EVM Gecertificeerd

Bent u als bedrijf geïnteresseerd? Ik kom graag bij u langs voor een inspectieronde en ga in gesprek over duurzame oplossingen om overlast te verhelpen en voorkomen!